mandag 4. juni 2012

Bruk av Apple-TV (iPad i undervisningen)

For å gi enkel og rask tilgang til projektor/Smartboard i klasserommet vil vi bruke Apple-TV.
Apple-TV kommer med fordeler og ulemper når det kommer til bruk i et klasserom.Fordeler:

  • Enkelt å vise bilder og å spille av lyd og bilde
  • Tilgjengelig for bruk ved bare å trykke på et ikon og velge hvilken enhet man vil bruke.
  • Krever lite konfigurering
  • Støtter mange oppløsninger, kan gi skarpe bilder med HD oppløsning.
Ulemper:
  • Kan ikke koble til Enterprise Wi-Fi. Dette er ikke lenger riktig.
  • Kan bare snakke på et VLAN. Løsningen på dette er dokumentert her
  • Ikke alle projektorer har HDMI inngang
  • Vis Per glemmer å koble av fra Apple-TV kan ikke Kari bruke den før Per er koblet fra.
Første test av Apple-TV på møterommet i administrasjonen
Etter litt finjustering fikk vi et stort og tydelig bilde på veggen.


Vi bruker allerede Apple-TV på møterommet i administrasjonen, denne er koblet til samme VLAN som det trådløse med kabel, denne porten er låst mot Apple-TV sin MAC på switchen for å hindre "sniffing" mot det trådløse nettet.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar