mandag 19. november 2012

ElevMac - Ny hverdag for MK på Hønefoss VGS

Medier og kommunikasjon på skolen vår har dette året gått nye veier, de bruker Macbook istedenfor ElevPC, en ElevMac om du vil..

Det er blitt delt ut MacBook Air med

  • 13,3" skjerm, 
  • 64 GB SSD, 
  • 4 GB RAM, 
  • 1,7 Ghz CPU
  • OS X Lion
Utgangspunktet ved utleveringen ble et ganske standard oppsett, maskinene ble meldt inn i profile manager, akkurat slik som enhetene i iPad prosjektet.
Som en del av elevenes egen-læring ble det ikke installert særlig med programvare, fordi de fleste elevene ikke hadde mye erfaring med OS X og Mac var det å laste inn CS5 et greit utgangspunkt for videre læring.

Vi har naturligvis tatt disse maskinene med inn i økosystemet som ble etablert rundt iPad prosjektet, OS X Mountain Lion server med Open Directory, Fildeling, Skriverdeling, Profile Manager 2 og mer.
For å utvide støtten til disse maskinene ble utvidet for å gi muligheter for automatisk installering av Operativ System, skrivere, innstillinger, programvare og oppdateringer.

For å klare dette bruker vi gratis programvare som du kan lese om i eget innlegg.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar