tirsdag 12. juni 2012

Undersøkelser og konklusjoner fra andre iPad prosjekter (iPad i undervisningen)

Undersøkelser og resultater i andre iPad prosjekter (iPad i undervisningen)Sør-Trønderlag Fylkeskommune

Rapport: Utprøving av iPad i alternative opplæringarenaer
Undersøkelse om iPadbruk i ei vg1 klasse, Fræna vgs

http://skolepad.files.wordpress.com/2012/04/ipad-i-skolen.pptx
Hva bruker du iPaden til i skolen?
 • eBook: 100%
 • Internett (skolerelatert): 94%
 • Internett (annet): 88%
 • Notere skolearbeid: 65%
 • Spille: 76%
 • Ta bilder: 82%
Fordeler:

 • Enkel å ha med seg: 100%
 • Enkel å bruke: 94%
 • Lett å få tilgang på program: 88%
 • Slipper tunge bøker: 100%
Ulemper:
 • Lettere ukonsentrert: 29%
 • Touchtastatur: 29%
 • Avhengig av iPad 18%
 • Vanskelig å bruke LMS: 35%
 • Brukes bare i noen fag: 71%


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar