fredag 1. juni 2012

Apple Configurator - Trådløse nettverk. (iPad i undervisningen)

For å forenkle bruken av WIFI bruker vi Apple Configurator fra Apple, et gratis program (app) som blir brukt i forbindelse med nettbrett prosjektet.Vi lager en ny profilEtter å ha gitt profilen et navn og en beskrivelse begrenses muligheten for å fjerne den.

Profilen kan nå kun fjernes med passordet som er oppgitt.
Da er profilen på plass for Wi-Fi tilgang, den mangler bare innstillingene.

Siden vårt Wi-Fi bruker et sertifikat, så må dette legges til før vi setter opp Wi-Fi delen slik at vi kan velge sertifikatet senere.

Dette gjør vi ved å velge Credentials.
Sertifikatet er eksportert fra Certificate Authority.Nå kan vi legge til Wi-Fi i profilen.  • SSID (navn på nettverket) er BFKME
  • Vi logger på automatisk når det er i nærheten.
  • Sikkerhet settes til WPA2 (ENT)
  • Autentisering er PEAP
Under Trust finner vi sertifikatet som ble importert tidligere.

Da er profilen for Wi-Fi ferdig.

Mer om installering av profilen og førstegangs bruk senere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar