mandag 11. mars 2013

(Guide) Hvordan gjøre Apple TV og andre Bonjour tjenester tilgjengelig på flere VLAN.


For å gjøre Bonjour tjenester tilgjengelige på flere nettverk / VLAN må man ofte åpne for at multicast skal få krysse over fra et VLAN til et annet.
Da en ukritisk overføring av slik trafikk skaper veldig mye støy har det ofte en bieffekt, tregt nettverk.

I "Nei" bildet under ser vi at Apple TV sender ut informasjon om sin tilstedeværelse til VLAN 10, en iPad i VLAN 10 vil kunne se denne informasjonen men en i et annet VLAN vil ikke gjøre det.


For å løse dette problemet putter vi inn et program som heter "Avahi".
Avahi kan manuelt programmeres til å annonsere Bonjour tjenester på flere nettverk, den kan også dynamisk reflektere hva den hører bli annonsert på et VLAN til et annet.


Hva skjer her?


  • Apple TV sender ut informasjon på VLAN 10.
  • Avahi plukker opp dette.
  • Avahi gjentar informasjonen på VLAN 100 og VLAN 200


Fordelen her er altså at Avahi har plukket opp og videreformidlet informasjonen uten at all annen multicast er med og skaper støy.
Så lenge VLAN 100 og 200 har tilgang til å snakke med VLAN 10 vil de nå kunne ta direkte kontakt med Apple TV.

Så hvordan får vi dette til?


Før du starter

Denne guiden tar forbehold om at du allerede har tagget en port på din switch og koblet serveren til denne. 
Vis du ikke vet hvordan dette gjøres så ta kontakt med din nettverksansvarlig  


Steg 1: Hent Kubuntu og Avahi

Last ned Avahi. http://www.avahi.org
Alternativt, Last ned Kubuntu el.l.  http://www.kubuntu.org/getkubuntu

I dette eksempelet vil jeg bruke Kubuntu fordi Avahi kommer med der, Avahi støtter også OS X og mange andre Operativ System.Steg 2: Aktiver Avahi sin reflector-modus

Åpne et terminalvindu og skriv sudo nano /etc/avahi/avahi-daemon.conf

Finn [reflector], fjern # foran "enable-reflector" og endre teksten til enable-reflector=yes

[reflector]
enable-reflector=yes
#reflect-ipv=no
Vis du ikke ønsker at maskiner skal reflekteres på flere VLAN så sett publish-workstation=no

[publish]
#disable-publishing=no
#disable-user-service-publishing=no
#add-service-cookie=no
#publish-addresses=yes
#publish-hinfo=yes
publish-workstation=no
#publish-domain=yes
#publish-dns-servers=192.168.50.1, 192.168.50.2
#publish-resolv-conf-dns-servers=yes
#publish-aaaa-on-ipv4=yes
#publish-a-on-ipv6=no
Du lagrer i nano med CTRL+O, du lukker nano med CTRL+X

Steg 3: Koble til VLAN

I terminalvinduet skriver du ifconfig og finner navnet på det nettverkskortet du har tagget porter mot.
I dette eksemplet kaller vi kortet eth1.

Kommandoen for å legge til VLAN er vconfig add *NAVN PÅ KORT* *VLANID*
Vi skal ha maskinen på 10, 100 og 200 så da blir det:

sudo vconfig add eth1 10
sudo vconfig add eth1 100
sudo vconfig add eth1 200

Hver gang vil maskinen gi OK på dette med noe lignende til:
Added VLAN with VID == 10 to IF -:eth1:-
En "could not open" advarsel kan dukke opp, denne kan ignoreres.
Når dette er gjort på alle VLAN vil ifconfig ha de med i listen som eth1.10 - eth1.100 & eth1.200

Steg 4: Få IP.
i terminalvinduet skriver du:
sudo dhclient eth1.10
sudo dhclient eth1.100
sudo dhclient eth1.200
Verifiser at kortene har fått IP med ifconfig.

Steg 5: Automatisk oppstart ved restart.
Vis du mister VLAN, IP osv ved omstart kan du lage oppstartsskript.

I terminalvinduet skriv:
sudo nano /etc/rc.local

Lim inn:

#!/bin/sh -e
#
# rc.local
#
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
#
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.

vconfig add eth1 10
vconfig add eth1 100
vconfig add eth1 200
# Start DHCP for LAN Kort
#
# 10 for Apple TV
dhclient eth1.10
# 100 for Gruppe 1
dhclient eth1.100
# 200 for Gruppe 2
dhclient eth1.200
# Start Tjeneste for Bonjour reflektering til og fra VLAN 10, 100 & 200
service avahi-daemon restart
exit 0

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar